FOJE


Mes Visi Lyrics

visi mes galvojam kad þinome tiesà
kiekvienas galvoja kad klysta kiti
kiekvienas save paliekame vienà
kiekvienas vis bandom kaþkuo iðsiskirt
neprisipaþinsim kad virtom á masæ
á visumà pilkà ið tø kas keisti
ar mes ið metalo ar mes ið plastmasës
visi mes tik þaidþiam kad esam tikri
mes dþiaugtis nemokam
nes viskà jau matëm
mes norim gyventi naujau ir naujau
mes vienas kitam pavirtome daiktu
ir turim viens kita kaskart vis trumpiau
kaþkas paglostys tavo plaukus
kaþkas paþiurës á tavo akis
kaþkas apsidþiaugs dienos sulaukæ
kaþkam ryte nesibaigs naktis
1988

Watch Foje Mes Visi video
Hottest Lyrics with Videos
fdd9b97bbf579d5ba811abb8e6034113

check amazon for Mes Visi mp3 download

Record Label(s): 2017 Mono Stereo ra ai
Official lyrics by

Rate Mes Visi by Foje (current rating: N/A)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Meaning to "Mes Visi" song lyrics no entries yet
captcha
Characters count : / 50