FOJE


Tu Krenti Lyrics

nei blizgantys daiktai
nei pikti balsai
nei geismu griûtis
neprivers uþmerkt
link tiesos akiø
ir nebebus þingsniø atgal
að numeèiau visas
ðypsenø pinkles
mimikas veidø
nabereikia jø
að tavim tikiu
ir niekada to nebeslëpsiu
taip að tave matau
að tave jauèiu
að gerai þinau
posûkius minèiu
juk tu dar tenai
kur link nebebus þingsniø atgal
kam kam save þudai
liûdesio kava
pokalbiø tyla
muzikoj klaikioj
tu randi save
tavo dþiaugsmai tavo nelaimë
jau greit taves neliks
dûmø migloje
saujoj pelenø
ampulëj tuðèioj
vyno svaigume
dingsiu ir að liûdesio jûroj
1988

Watch Foje Tu Krenti video
Hottest Lyrics with Videos
7b1b896717ad1b3e105d6c1301aaa064

check amazon for Tu Krenti mp3 download

Record Label(s): 2017 Mono Stereo ra ai
Official lyrics by

Rate Tu Krenti by Foje (current rating: N/A)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Meaning to "Tu Krenti" song lyrics no entries yet
captcha
Characters count : / 50