FOJE


Arbata Lyrics

ar tu atsimeni laikus
visas beprotiðkas naktis
mûsø negimusius vaikus
að vis dar matau jø akis
tai buvo keisti keisti laikai
kai mes vis dar þudëme save
ir mûsø begæstantys veidai
atsispindëdavo lange
dabar ant stalo prieð mane
tiktai atðalus arbata
o rankos tyliai uþdengia akis
að noriu bût kaþkur toli
nes jeigu liksiu praeity
galiu ir vël pradët kartot klaidas
ilga kaip ðimtmeèiai diena
ilgai bus chaoso pilna
vienatvë tûno visuomet
kaþkur arti prie kûno bet
nebûna amþinas ruduo
ir að tikiu kaþkiek dar tuo
silpna pulsuojanti ðviesa
tamsaus koridoriaus gale
Rytis ið Maþeikiø
Correct these lyrics

Watch Foje Arbata video
Hottest Lyrics with Videos
90023b3aaaedd29212528904a7d67ea7

check amazon for Arbata mp3 download

Record Label(s): 2017 Mono Stereo ra ai
Official lyrics by

Rate Arbata by Foje (current rating: N/A)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Meaning to "Arbata" song lyrics no entries yet
captcha
Characters count : / 50