Top Piernikowski Albums
click on the album covers to see piernikowski lyrics inside the album
Się Żegnaj
Się Żegnaj
[2020]
The Best of Moje Getto
The Best of Moje Getto
[2019]
Dobre Duchy (feat. Kacha Kowalczyk) - Single
Dobre Duchy (feat. Kacha Kowalczyk) - Single
[2019]
No Fun
No Fun
[2017]