Top Milton Cardoso Albums
click on the album covers to see milton cardoso lyrics inside the album
Louvores Clássicos
Louvores Clássicos
[2023]
Canções ao Espírito Santo
Canções ao Espírito Santo
[2022]
Louvor e Adoração
Louvor e Adoração
[2021]
As Mais Belas Canções na Voz de Milton Cardoso, Vol. 2
As Mais Belas Canções na Voz de Milton Cardoso, Vol. 2
[2020]
As Mais Belas Canções na Voz de Milton Cardoso, Vol. 01
As Mais Belas Canções na Voz de Milton Cardoso, Vol. 01
[2020]
Minhas Canções - EP
Minhas Canções - EP
[2020]