DELFINAI


Delfinai Saule Lyrics

Að sugalvojau saulæ danguje,
Að sugalvojau jà, Tave, save,
Kità dienà lietø su audra
Ir tada að vël jauèiuosi lyg vandenyje,
Skubu, bet viskas plaukia pro mane,
Að neþinau ar meilë tik apgaule...

Priedainis:
Saule, mano saule, kur Tu iðëjai?
Mano paprastas pasaulis neatleis,
Mano paprastas pasaulis nesupras,
Kaip prarast.
Mano saule, mano ryto spinduliai,
Mano paprastas pasaulis neatleis,
Mano paprastas pasaulis nesupras,
Kaip prarast.

Suðalo raðalas senø laiðkø,
Ið kur jie skrido paukðèiais
Ir á kur að neþinau
Ir namuose tyla
Ir vël jauèiuosi lyg vandenyje,
Skubu, bet viskas plaukia pro mane,
Að neþinau ar meile tik apgaule.

Priedainis.

Að taip bijau kaþkà svarbaus pamirðt
Að ieðkosiu savo saulës ji sugráð
O ðis ruduo atëjo tik dël to kad lapam reikia krist

Priedainis.

Ðimtai ir tûkstanèiai þydrø svajoniø
Kas galëjo bût bet liko tiktai dûmai,
Patikëjom mes,
Að negaliu suprast kaip prarast,
Mano saule, mano ryto spinduliai,
Mano paprastas pasaulis neatleis,
Mano paprastas pasaulis nesupras kaip prarast
Saule, mano saule, kur tu iðëjai...

Watch Delfinai Delfinai Saule video
Hottest Lyrics with Videos
1f41a6519d8e99bde78215a8cd4a947a

check amazon for Delfinai Saule mp3 download
browse other artists under D:D2D3D4D5D6D7D8D9D10

Official lyrics by

Rate Delfinai Saule by Delfinai (current rating: 8)
12345678910
Meaning to "Delfinai Saule" song lyrics
captcha
Characters count : / 50