Top Selphius Albums
click on the album covers to see selphius lyrics inside the album
Shinsekai Plus
Shinsekai Plus
[2021]
Vanilla Salt - Single
Vanilla Salt - Single
[2020]
Kiss of Death - Single
Kiss of Death - Single
[2019]
Dango Daikazoku - EP
Dango Daikazoku - EP
[2018]