Top Kop Albums
click on the album covers to see kop lyrics inside the album
Money Ain't the Issue
Money Ain't the Issue
[2021]
Per tots els focs que recordo - EP
Per tots els focs que recordo - EP
[2020]
Mi7 Daddy Dutties
Mi7 Daddy Dutties
[2020]
Reloaded
Reloaded
[2019]
A Jazz Tribute to Michael Jackson
A Jazz Tribute to Michael Jackson
[2019]
A Bitch Name Music
A Bitch Name Music
[2018]
Revolta - EP
Revolta - EP
[2018]
Radikal
Radikal
[2016]
Acció Directa
Acció Directa
[2010]
Nostrat
Nostrat
[2007]
Ofensiva
Ofensiva
[2001]
Internacionalista
Internacionalista
[1999]
Kop twitter Kop mp3
Related Information for Kop
1) KOP is a catalan hardcore band - http://www.kop.cat/ , , KOP is a French Hardcore Band - Myspace3) KOP is the South African duo Klierkop and Andre Strydom: myspace.com/klierkop4) KOP is Vietnamese Rock Band _Tiểu sửKOP được sáng lập ngày 6/6/2010 bởi K-Hau (ex – vocalist Prophecy, Sương Mù) và guitar Triệu Hoàng Anh Tuấn. Đây cũng là dự án được 2 người ấp ủ khi cùng góp mặt trong đội hình Prophecy ,2 người bắt tay vào sáng tác những ca khúc và âm thầm thực hiện dự án riêng , đó là một ban nhạc chung của cả 2. Sau khi KOP được hình thành c... read more