Top Kaliraps Albums
click on the album covers to see kaliraps lyrics inside the album
Black Medusa
Black Medusa
[2018]
U-Turn
U-Turn
[2016]
Who I Am
Who I Am
[2013]
Hats Off
Hats Off
[2012]
Kaliraps twitter Kaliraps mp3