Top Diamond Yukai Albums
click on the album covers to see diamond yukai lyrics inside the album
Kokoronouta - Single
Kokoronouta - Single
[2011]
Niina - EP
Niina - EP
[2010]
D Y Short Bible
D Y Short Bible
[2007]
Night Life Romance
Night Life Romance
[2003]