Related Information for Amo There are at least three artists that go by Amo: Slovak Hip Hop group, A.M.O.Slovenian Rapper AmoArranger for circle Schwarzwald known for arrangements of music from the Touhou Project video game series, Amo.1. Skupinu AMO tvorí trojica ľudí, konkrétne to sú Opak, Moe a Viktor Hazard.Opak svoju hip-hopovú kariéru zahájil na prelome roku 1995 a 1996, kedy sa okrem inline agressive korčulovaniu venoval graffiti. Toho času plánoval kapelu so Zetorom (dnes zná.. read more