OKEAN ELZY


Majzhe Vesna Lyrics

ßêáè òîá³ – ìî¿ äóìêè,
Íó à ìåí³ – òà é ÷àðè òâî¿.
ßêáè òîá³ – ìî¿ ñëîâà,
ßêáè ìåí³ – òåáå ³ íàâïàêè.

À çà â³êíîì ìàéæå âåñíà,
Çíຠñëîâà ìàéæå íå ñêàçàí³ âîíà
² ó ìî¿õ æèëàõ ïðèñóòíÿ.
À çà â³êíîì ìàéæå âåñíà,
², Áîæå ì³é, ÿê íåñïîä³âàíî âîíà
Çì³íþº âñå ìîº ìàéáóòíº,
Ìîº ìàéáóòíº ³ ìîº æèòòÿ.

² ÿ æèâó áëèñêîì î÷åé,
Ñìàêîì áàæàíü ³ çàïàõîì ñë³â.
Áóäå êîëèñü ³ íàâïàêè –
² ìîº æèòòÿ, ìîæå, òåæ ñòàíå òâî¿ì!

À çà â³êíîì ìàéæå âåñíà,
Çíຠñëîâà ìàéæå íå ñêàçàí³ âîíà
² ó ìî¿õ æèëàõ ïðèñóòíÿ.
À çà â³êíîì ìàéæå âåñíà,
², Áîæå ì³é, ÿê íåñïîä³âàíî âîíà
Çì³íþº âñå íàøå ìàéáóòíº,
Íàøå ìàéáóòíº ³ íàøå æèòòÿ.

Correct these lyrics

Hottest Lyrics with Videos
64dd292ea3c41ad2e20fca47e4e84956

check amazon for Majzhe Vesna mp3 download
these lyrics are submitted by Bohdan Voloshyn

Rate Majzhe Vesna by Okean Elzy (current rating: N/A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Meaning to "Majzhe Vesna" song lyrics no entries yet
required
capthca required

Characters count
: min. 50 characters