KASTANEDA


Truputi Laimes Lyrics

Su paukðèiais su saule per þemæ einu
Vien dþiaugsmui vien laimei gëles sodinu
Kaip reikia pasauliui taikingø dienø
Kad þemëje bûtø ðviesu
Kaþkiek èia prisëjo draugystë þiedø
Að sodà jaunystës palaimint einu
Ir skamba padangë nuo mûsø dainø
Laimingas èia gyvenu u u u

Priedainis:
Truputá þemës, truputá saulës
Truputá laimës visiems pasauly
Truputá dþiaugsmo vilties ir meilës
Ir mûsø þemëje gera bus!
Kad mûsø dangaus nieks neliestø
Kad mûsø sodo þiedai nevystø
Truputá saulës, truputá meilës
Ir mûsø þemëje gera bus!

Kai amþiais pasaulyje þydi taika
Mus jungia jaunystë, mus jungia daina
Taikos tau balandá pagavæs skliaute
Atneðiu savam delne e.a....

Priedainis (2 k.)

Correct these lyrics

Hottest Lyrics with Videos
ae535f09ff4fc4251c0c7e9b67759fa1

check amazon for Truputi Laimes mp3 download


Official lyrics by

Rate Truputi Laimes by Kastaneda (current rating: N/A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Meaning to "Truputi Laimes" song lyrics no entries yet
required
capthca required

Characters count
: min. 50 characters