EDYTA GORNIAK


Kolorowy Wiatr (From Pocahontas) Lyrics

Ty masz mnie za g³upi¹ dzikuskê
Lecz choæ ca³y œwiat zwiedzi³eœ,
ZjeŸdzi³eœ wzd³u¿ i wszerz.
I m¹dry jesteœ tak,
¯e a¿ s³ów podziwu brak
- Dlaczego, powiedz mi, tak ma³o wiesz?
Ma³o wiesz?

Na l¹dzie, gdy rozgl¹dasz siê l¹duj¹c,
Chcesz wszystko mieæ na w³asnoœæ, nawet g³az.
A ja wiem, ¿e ten g³az ma tak¿e duszê,
Imiê ma i zaklêty w sobie czas.

Ty myœlisz, ¿e s¹ ludŸmi tylko ludzie,
Których ludŸmi nazywaæ chce twój œwiat.
Lecz jeœli pójdziesz tropem moich braci,
Dowiesz siê najwiêkszych prawd, najœwiêtszych prawd.

Czy wiesz czemu wilk tak wyje
W ksiê¿ycow¹ noc,
I czemu ryœ tak zêby szczerzy rad?
Czy powtórzysz te melodie co z gór p³yn¹,
Barwy, które kolorowy niesie wiatr,
Barwy, które kolorowy niesie wiatr.

Pobiegnij za mn¹ leœnych duktów szlakiem,
Spróbujmy jagód w pe³ne s³oñca dni.
Zanurzmy siê w tych skarbach niezmierzonych
I choæ raz o ich cenach nie mów mi.

Ulewa jest m¹ siostr¹, strumieñ bratem,
A ka¿de z ¿ywych stworzeñ to mój druh.
Jesteœmy po³¹czonym z sob¹ œwiatem,
A natura ten kr¹g ¿ycia wprawia w ruch.

Do chmur ka¿de drzewo siê pnie
- Sk¹d to wiedzieæ masz, skoro œcinasz je?

To nie tobie ptak siê zwierza
W ksiê¿ycow¹ noc,
Lecz ludziom wszelkich ras i wszelkich wiar.
Ch³on¹cym te melodie, co z gór p³yn¹ -
Barwy, które kolorowy niesie wiatr.
Mo¿esz zdobyæ œwiat,
Lecz to bêdzie tylko œwiat,
Tylko œwiat -
Nie barwy, które niesie wiatr.

Correct these lyrics

Watch Edyta Gorniak Kolorowy Wiatr From Pocahontas video
Hottest Lyrics with Videos
a6d4d6acc84adb07ad5744db4053a8ac

check amazon for Kolorowy Wiatr (From Pocahontas) mp3 download
these lyrics are submitted by burkul

Songwriter(s): STEPHEN SCHWARTZ, ALAN MENKEN, ANTONI KAIMIERZ MARIANOWICZ

Official lyrics by

Rate Kolorowy Wiatr (From Pocahontas) by Edyta Gorniak (current rating: N/A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Meaning to "Kolorowy Wiatr (From Pocahontas)" song lyrics no entries yet
required
capthca required

Characters count
: min. 50 characters