Mirtis
Anubi
Mirtis video Anubi twitter

ANUBI


Mirtis Lyrics

Mirtis tai mëginimas iðeit,
Mirtis tai siûbuojanti neþinomybës ðaka,
Mirtis tai amþina kûryba
Ir spalva jos juoda.
Mirtis iðsipildanti bûties knyga,
Mirtis tai perskyra pirma,
Mirtis tai vakar ir ryt,
Mirtis tik iðtart to nemoka.
Mirtis tai naktis visagalë,
Mirtis tai lûpos iðbalæ,
Mirtis tai ðlovës priglaudëja,
Mirtis tai kario likimo fëja.
Mirtis tai karstas giliai þemëje,
Mirtis tai kas nesunku mes manëme -
Veltui!
Mirtis uþdaro vartus, kai mes màstome
Apie Jà ir kas bus
Mirtis priklauso ir mums...
Mirtis, kai kaþkieno akys sudrëksta.
Mirtis, kai temperatûra tavo atvësta.
Mirtis tai pergalë ir paguoda,
Mirtis kuri atima ir duoda.
Mirtis tai nauja saldi gyvybë,
Mirtis tai aistra ar bûtinybë?

Watch Anubi Mirtis video
Hottest Lyrics with Videos
f899f62cffd101eca2d29a7c2641225e

check amazon for Mirtis mp3 download
browse other artists under A:A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14

Official lyrics by

Rate Mirtis by Anubi (current rating: N/A)
12345678910
Meaning to "Mirtis" song lyrics
captcha
Characters count : / 50