Top Musiqq Albums
click on the album covers to see the lyrics inside the album
Vēl Viena Mūzika
Vēl Viena Mūzika
[2014]
Angel In Disguise (Latvian Eurovision Entry 2011) - EP
Angel In Disguise (Latvian Eurovision Entry 2011) - EP
[2011]
Šī Ir Tikai Mūzika
Šī Ir Tikai Mūzika
[2010]