Top Luong Bang Quang Albums
click on the album covers to see the lyrics inside the album
Touch - Cham (02)
Touch - Cham (02)
[2008]
Luong Bang Quang - Return (Su Tro Lai)
Luong Bang Quang - Return (Su Tro Lai)
[2004]
Related Luong Bang Quang Links Luong Bang Quang twitter
Related Information for Luong Bang QuangTừ một ca sĩ ít ai biết ở các quán bar đêm, Lương Bằng Quang trở thành người sáng tác mát tay có lượng ca khúc phổ biến nhiều trong năm 2004... read more