Top Luong Bang Quang Albums
click on the album covers to see the lyrics inside the album
Touch - Cham (02)
Touch - Cham (02)
[2008]
Luong Bang Quang - Return (Su Tro Lai)
Luong Bang Quang - Return (Su Tro Lai)
[2004]
Related Information for Luong Bang Quang» Từ một ca sĩ ít ai biết ở các quán bar đêm, Lương Bằng Quang trở thành người sáng tác mát tay có lượng ca khúc phổ biến nhiều trong năm 2004.
» We present 1 different Luong Bang Quang lyrics and remixes all listed in alphabetical order. Besides Luong Bang Quang song lyrics you can also browse Luong Bang Quang images/album covers. You can choose to translate lyrics to Luong Bang Quang to different languages as well. Please feel free to submit corrections you have for Luong Bang Quang songs and comments you have for meaning to Luong Bang Quang lyrics