Top Kato Albums
click on the album covers to see the lyrics inside the album
Kato's Revenge
Kato's Revenge
[2014]
Discolized
Discolized
[2010]
Ears & Voices Mixtape
Ears & Voices Mixtape
[2008]
The ABC's
The ABC's
[2007]
EP (2006)
EP (2006)
[2006]
Kato
Kato
[2003]
Related Kato Links Kato twitter